فیلم | فاجعه در مطبخ رستورانی با چلوکباب ۵۰۰۰ تومانی

واکنش صابر ابر به نسل‌کشی مسلمانان در میانمار/ عکس
تیم تعزیرات حکومتی با شک به قیمت منوی یک رستوران با چلوکباب کوبیده ۵۰۰۰ تومانی، به همراه خبرنگاران راهی آن رستوران شدند و پرده از ماجرای این قیمت‌ها عجیب برداشتند.

واکنش صابر ابر به نسل‌کشی مسلمانان در میانمار/ عکس