جزئیات نامه نگاری نعمت زاده با مجلس

واکنش سردار جزایری به اظهارات ضدایرانی وزیرخارجه آمریکا؛ پاسخ توهین‌هایتان را دریافت می‌کنید
مهر نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد؛ نرخ سنگ آهن را در زمان مناسب تعیین می کنیم.

واکنش سردار جزایری به اظهارات ضدایرانی وزیرخارجه آمریکا؛ پاسخ توهین‌هایتان را دریافت می‌کنید