نصب تاور 380 تنی در پتروشیمی لردگان

واکنش رییس جمهور به صعودهای کوهنورد ایرانی
مدیرعامل پتروشیمی لردگان گفت : تاور 2001پتروشیمی لردگان به وزن 380تن با تلاش متخصصین داخلی وبا رعایت اصول ایمنی روز دنیا نصب شد .

واکنش رییس جمهور به صعودهای کوهنورد ایرانی