عکسی از تمرین تیم ملی فوتبال در مالزی

واکنش‌های‌متفاوت به گزارش مجله‌نیچر از سرقت‌علمی در ایران
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در مالزی پیگیری می‌شود.

واکنش‌های‌متفاوت به گزارش مجله‌نیچر از سرقت‌علمی در ایران

نصب بیتالک