ارکستر سمفونیک تهران براى کودکان می‌نوازد

هومن برق‌نورد و علی عمرانی در «آینه‌های روبرو»
ارکستر سمفونیک تهران با چهار اجرای ویژه‌ برای کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود.

هومن برق‌نورد و علی عمرانی در «آینه‌های روبرو»