۶۹ شناور دریایی آماده جابجایی مسافران نوروزی

هنرمند لیتوانیایی از نور در هنر معاصر می‌گوید
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از آماده‌سازی ۶۹ شناور دریایی با ۸۸۲۰ صندلی برای سفرهای دریایی در بنادر جنوب خبر داد.

هنرمند لیتوانیایی از نور در هنر معاصر می‌گوید