اینفوگرافیک | وضعیت هوای تهران در نیمه اول سال ۹۶ چگونه بود؟

همسران و دختران فرماندهان شهید از زندگی پشت خط خواهند گفت
در اینفوگرافیک زیر درصد روزهای پاک و سالم هوای تهران در شش ماهه اول سال 96 را می‌بینید.

همسران و دختران فرماندهان شهید از زندگی پشت خط خواهند گفت