بیانیه موگرینی در واکنش به آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ

همدردی بازیکنان تیم‌ملی با پژمان منتظری
ایرنا نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام کره شمالی در شلیک موشک از فراز کشور ژاپن تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست و اعلام کرد که این اتحادیه واکنش بیشتر و مناسب را بررسی خواهد کرد.

همدردی بازیکنان تیم‌ملی با پژمان منتظری