درآمد 9 هزار میلیارد ریالی دولت از مؤدیان مالیاتی فارس

همایش روز جهانی نابینایان و عصای سفید در استان
«خبرجنوب» نوشت: مدیرکل امور مالیاتی فارس از درآمد مالیاتی 9 هزار میلیاردی فارس برای دولت در شش ماهه اول امسال خبر داد.

همایش روز جهانی نابینایان و عصای سفید در استان