سفر وزیر ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف ورزشگاه ۱۵۰۰۰نفری ارومیه

هلاکت ۲ تروریست توسط سپاه در مرزهای شمالغرب کشور
مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از سفر وزیر ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری ارومیه خبرداد.

هلاکت ۲ تروریست توسط سپاه در مرزهای شمالغرب کشور