اینفوگرافیک | ارتقای ۲۸ رتبه‌ای شاخص جهانی نوآوری در دولت روحانی

هاشمی‌طبا: از دشنام‌گویی که دلمان را خنک می‌کند پرهیز کنیم/ حل یک‌جای مسائل چراغ جادو می‎خواهد
در اینفوگرافیک زیر تغییرات شاخص جهانی نوآوری ایران را در دولت یازدهم می بینید:

هاشمی‌طبا: از دشنام‌گویی که دلمان را خنک می‌کند پرهیز کنیم/ حل یک‌جای مسائل چراغ جادو می‎خواهد