ادعاهای دو نماینده منتقد دولت: کابینه در فضای معامله و تحت فشار بسته شده است!

نکات مشاوره‌ای برای انتخاب رشته بهتر در کنکور سراسری
حسن کامران گفت: وقتی فضا فضای معامله و راضی کردن همه است کابینه بهتر از این نمی‎شود!

نکات مشاوره‌ای برای انتخاب رشته بهتر در کنکور سراسری