اعتـرافات جدید در پـرونده قتل یک کـارگر

نمایشنامه نویسی در تبریز حمایت نمی شود/ آینده ی روشنی در پیش نداریم
«خبرجنوب» نوشت: جزئیات تازه ای از قتل یک مرد در شهرستان بوانات، فاش شد.

نمایشنامه نویسی در تبریز حمایت نمی شود/ آینده ی روشنی در پیش نداریم