حال‌ و هوای نامزدها، یک‌ هفته مانده به روز اخذ رأی

نفت‌تهران که اوضاعش بدتر از تراکتور بود آقای قلعه‌نویی
نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچون روزهای گذشته ایام تبلیغات با طرح دیدگاه‌های مختلف برای سنگین تر کردن سبد آرای خود کوشیدند.

نفت‌تهران که اوضاعش بدتر از تراکتور بود آقای قلعه‌نویی