چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان برگزار شد

نفاهم نامه همکاری بین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و امور عشایر استان سمنان منعقد شد
سید عباس دانایی فرماندار و رئیس ستاد اوقات فراغت از برگزاری بیش از 1090 برنامه در 153 پایگاه با مشارکت 14 دستگاه اجرایی در شهرستان سمنان در سال 96 خبر داد

نفاهم نامه همکاری بین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و امور عشایر استان سمنان منعقد شد