خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در اختیار 6کاندیدا قرار می‌گیرند/دادستان:خاطره خوبی از مناظره زنده نداشتیم

«نظریه آب مجازی» چیست و با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟
مهر نوشت:دادستان کل کشور،جزئیات جلسه امشب کمیسیون نظارت بر تبلیغات را تشریح کرد و گفت: قرار شده است که رسانه های مکتوب به طور مساوی در اختیار کاندیداها قرار گیرد.

«نظریه آب مجازی» چیست و با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟