جنجال در مورد مجسمه جدید رونالدو

نصری: برجام در ماه‌های آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد
حضور کریستیانو رونالدو در مراسم تغییر نام فرودگاه شهر مادیرا به نام او، با اتفاق جالبی همراه بود.

نصری: برجام در ماه‌های آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد