احداث ۱۲ سد حوضه دریاچه ارومیه متوقف شد

نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی آبادان با رئیس دادگستری و دادستان این شهر
سرپرست وزارت نیرو از توقف عملیات احداث ۱۲ سد حوضه دریاچه ارومیه خبرداد.

نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی آبادان با رئیس دادگستری و دادستان این شهر