برگزاری نشست منطقه‌ای روسا و دبیران جمعیت بانوان فرهیخته غرب کشور در سنندج

نشست خبرنگاران شهرستان سقز با فرماندار و فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران
نشست منطقه‌ای روسا و دبیران جمعیت بانوان فرهیخته غرب کشور به همت بانوان فرهیخته کردستان در سنندج برگزار شد.

نشست خبرنگاران شهرستان سقز با فرماندار و فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران