کتاب‌های صوتی و تعاملی‌مان رشد چشمگیری داشتند

نرخ مصوب زولبیا و بامیه اعلام شد
مدیرعامل انتشارات سوره مهر از رشد این انتشارات نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت گرچه نمایشگاه امسال مخاطبان کمتری نسبت به سال گذشته داشته است، اما خوشبختانه استقبال مخاطبان از سوره مهر خوب بود و مجموع شرایط سوره مهر رشدی را نسبت به سال قبل نشان داد.

نرخ مصوب زولبیا و بامیه اعلام شد