گلرخ ایرایی به مرخصی آمد/ پایان اعتصاب آرش صادقی

نحوه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های تجدید پذیر محدود به ظرفیت انشعاب
ایسنا نوشت: وکیل‌مدافع گلرخ ایرایی اعلام کرد که موکلش پس از تودیع وثیقه به مرخصی آمده است.

نحوه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های تجدید پذیر محدود به ظرفیت انشعاب