تردد نزدیک به ۸ میلیون خودرو در ایام نوروز از جاده های همدان

نجات کوهنورد گمشده در ارتفاعات یافته
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: جاده های همدان به تهران، آزاد راه همدان، ساوه و جاده همدان به سمت کرمانشاه، پرترددترین محورهای استان همدان در ایام نوروز 96 بود.

نجات کوهنورد گمشده در ارتفاعات یافته