دلیل سرخ شدن زاینده‌رود مشخص شد/ عکس

نایب رئیس فراکسیون مستقلین:نه لیست مخفی داشتیم نه از کسی می‌ترسیم/ماجرای اجازه یک نماینده از عارف
ایسنا نوشت: یکی از تصفیه خانه‌های غرب استان اصفهان که برای تامین آب شرب این استان فعالیت می‌کند ( صبح امروز ۱۰ خرداد ) دچار مشکل و بخشی از مواد این تصفیه خانه به داخل رودخانه تخلیه شده که باعث سرخ شدن آب رودخانه زاینده رود شد.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین:نه لیست مخفی داشتیم نه از کسی می‌ترسیم/ماجرای اجازه یک نماینده از عارف