پیش بینی اعتبارات لازم برای ساماندهی اماکن متروکه اردبیل

نارضایتی مردم هنزاء از ورود گردشگران
مهر نوشت: اعتبارات لازم برای ساماندهی اماکن متروکه سطح شهر اردبیل پیش‌بینی شده است.

نارضایتی مردم هنزاء از ورود گردشگران