حالات معنوی ماه رمضان را در طول سال زنده نگاه داریم

مهار کردن آلزایمر با ورزش
استاد برجسته حوزه علمیه قم، بر حفظ حالات معنوی ماه رمضان توسط مؤمنین در طول ایام سال تأکید کرد و گفت: باید همواره مراقب نفس خود باشیم تا خدای ناکرده لغزش نکند.

مهار کردن آلزایمر با ورزش