تصاویر | چهره اعضای قبایل آفریقایی در قرن ۲۱

«من و ایام خوش بازنشستگیِ» اکبر زنجانپور در رادیو نمایش
قاره آفریقا با تنوع گسترده‌ای از گروه‌های قومی و قبیله‌ای، سنت‌ها و فرهنگ خاص همچنان جذابیت‌های زیادی دارد و ساکنانش به روش خاص خود و اجدادشان زندگی می‌کنند.

«من و ایام خوش بازنشستگیِ» اکبر زنجانپور در رادیو نمایش