رای مجلس به دو وزیر پیشنهادی چه خواهد بود؟/ زمزمه همکاری با دولت قوت بیشتری یافته است

منشور کوروش و تمدن هخامنشی برای ما امتیاز بود یا مایه ننگ؟/ پاسخ یک روحانی را بخوانید
ایرنا نوشت: نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان با شنیدن اظهارنظرهای مختلف راجع به وزرای پیشنهادی نهایتاً در رأی خود به صورت مستقل تصمیم می‌گیرند.

منشور کوروش و تمدن هخامنشی برای ما امتیاز بود یا مایه ننگ؟/ پاسخ یک روحانی را بخوانید