مشاور ترامپ: معترضان فرصت دهند

منتظر دولت برای احیای بختگان نباشید، طرفداران محیط زیست خودشان راهکار ارائه دهند
ایرنا نوشت: با بالاگرفتن موج اعتراضات مردم آمریکا به پیروزی «دونالد ترامپ»، مشاور ویژه وی، این پیروزی را حاصل دموکراسی آمریکایی خواند و از معترضان خواست تا قبل از طرد ترامپ به او فرصت دهند.

منتظر دولت برای احیای بختگان نباشید، طرفداران محیط زیست خودشان راهکار ارائه دهند

دانلود مستقیم تانگو جدید