۸هزار نفر در قالب طرح شب گردی همیان امام علی (ع) در ماه رمضان کمک‌رسانی می‌شوند

ممنوع شدن تردد خودرو در پیرامون دریاچه «شورابیل» اردبیل
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل گفت : ۸ هزار نفر در قالب طرح شب گردی همیان امام علی(ع) در ماه مبارک رمضان کمک‌رسانی می‌شوند.

ممنوع شدن تردد خودرو در پیرامون دریاچه «شورابیل» اردبیل