سفر هیئت آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی برای بررسی انتقال سفارت به قدس

مقاومت سکه شکسته می‌شود؟
تسنیم نوشت:رسانه‌های صهیونیستی از سفر یک هیئت آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی برای بررسی انتقال سفارت این کشور به قدس خبر دادند.

مقاومت سکه شکسته می‌شود؟