بهمن مرادنیا استاندار کردستان شد

معاون وزیر کشور: پروژه‌های مسیر ایلام – مهران تا قبل از اربعین تکمیل می‌شوند
با تصویب هیات دولت بهمن مرادنیا به عنوان استاندار کردستان انتخاب شد.

معاون وزیر کشور: پروژه‌های مسیر ایلام – مهران تا قبل از اربعین تکمیل می‌شوند