افزایش ظرفیت پست های توزیع برق شهرستان میامی

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شد
با احداث 11 ایستگاه هوائی توزیع برق در نُه ماهه سال جاری، 800 کیلوولت آمپر به ظرفیت پست های برق این شهرستان افزوده شد

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شد