توضیحات پلیس پایتخت درباره صدای نامتعارف در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

مظلومیت امام علی(ع) در ناشناخته‌ماندن اوست
پلیس پایتخت با رد شایعاتی که به دنبال شنیده شدن صدایی نامتعارف در ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی منتشر شده بود توضیحاتی را ارائه داد.

مظلومیت امام علی(ع) در ناشناخته‌ماندن اوست