رئیسی: راه‌حل مشکل بیکاری را می‌دانیم

مصیبتی به نام جای پارک،در خرم آباد
ایسنا نوشت:رئیسی در مصلای تهران گفت: اگر درصدی از نقدینگی موجود در کشور برای حل مشکل بیکاری خرج می شد و به بخش تولید می رفت الان وضعیت اینگونه نبود.

مصیبتی به نام جای پارک،در خرم آباد