سرپرست اداره اوقاف خرم آباد: خدمت به موقوفات موجب سربلندی و گسترس سنت نبوی(ص) است

مصرف آب و مواد نسوز فولاد مبارکه کمتر از سایر فولادسازان جهان
سرپرست اداره اوقاف خرم آباد از اجرای طرح گردآوری اسناد وقفی این شهرستان خبر داد.

مصرف آب و مواد نسوز فولاد مبارکه کمتر از سایر فولادسازان جهان