پنالتی‌زن اول پرسپولیس در لیگ هفدهم مشخص شد

مسئله‌ای که باعث می‌شود مغزتان خودش را بخورد!/کشف جدید درباره هشدار همیشگی پزشکان
گادوین منشا کاندیدای اصلی زننده پنالتی در لیگ هفدهم برای پرسپولیسی‌ها است.

مسئله‌ای که باعث می‌شود مغزتان خودش را بخورد!/کشف جدید درباره هشدار همیشگی پزشکان