همدردی بازیکنان تیم‌ملی با پژمان منتظری

مرکل روابط آلمان و ترکیه را بغرنج توصیف کرد
در تمرین امروز تیم‌ملی، ملی‌پوشان با مدافع مصدوم استقلال ابراز همدردی کردند.

مرکل روابط آلمان و ترکیه را بغرنج توصیف کرد