بازدید مدیر عامل شرکت غله از مراکز خرید گندم شهرستان کوهدشت

مراسم سوگواری سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در نمازخانه ستاد دانشگاه علوم پزشکی
مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 12(استان لرستان) در معیت تعدادی از کارشناسان شرکت از کارخانه آرد ستاره، انبار مکانیزه، مرکز خرید قدس گراب و سیلوی در حال احداث شهرستان کوهدشت بازدید کردند.

مراسم سوگواری سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در نمازخانه ستاد دانشگاه علوم پزشکی