پیش‌بینی برداشت بیش از چهار هزار و ۱۰۰ تن گردو در سلسله

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان :بیکاری اعتقادات جامعه را مستقیما مورد هدف قرار می دهد!
مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سی درصد گردوی استان در سلسله تولید می شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود، امسال بیش از چهار هزار و ۱۰۰ تن گردو در شهرستان سلسله برداشت شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان :بیکاری اعتقادات جامعه را مستقیما مورد هدف قرار می دهد!