۲۶ فیلم اولی در راه پرده سینما

مدیر ارتباطات ترامپ استعفا داد
اسامی فیلم‌های در دست تولید سینمای ایران اعلام شد.

مدیر ارتباطات ترامپ استعفا داد