عکس معنی‌دار رونالدو پس از اتهامات مالیاتی/هیس!

محموله‌ای که روس‌های به ایستگاه فضایی فرستادند
رونالدو متهم به این است که بدهی‌های مالیاتی زیادی دارد.

محموله‌ای که روس‌های به ایستگاه فضایی فرستادند