ایران به اظهارات وزیر دفاع آمریکا واکنش نشان داد

محصولات غذایی غیرمجاز اعلام شد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به اظهارات “جیمز ماتیس” وزیر دفاع آمریکا واکنش نشان داد.

محصولات غذایی غیرمجاز اعلام شد