اینفوگرافیک | بهبود رتبه جهانی ایران در مبارزه با فساد مالی در دولت روحانی

مجازات عجیب برای پیرزن پفک دزد!
در اینفوگرافیک زیر بهبود رتبه جهانی ایران در مبارزه با فساد مالی در دولت یازدهم را می‌بینید. بهترین شاخص ادراک فساد مالی در ایران مربوط به دوره فعالیت دولت هشتم و یازدهم (۸۴ و ۹۵) است که عدد ۲۹ ثبت شده است.

مجازات عجیب برای پیرزن پفک دزد!