سخنگوی سپاه: ترکیه دست از سیاست‌های تجزیه‌طلبانه در سوریه بردارد

مجادله داغ ارزی؛ از افزایش مشکوک تقاضا در بازار تا ضعف بانک‌مرکزی
تسنیم نوشت:مسئول روابط عمومی و تبلیغات کل سپاه گفت: هدف جبهه مقاومت در سوریه حفظ تمامیت ارضی این کشور و جلوگیری از تجزیه آن است.

مجادله داغ ارزی؛ از افزایش مشکوک تقاضا در بازار تا ضعف بانک‌مرکزی