اخاذی مأموران قلابی مالیاتی

مبارزه با تروریسم در گروی هم‌بستگی ملی
دادستانی انتظامی مالیاتی به مؤدیان مالیاتی و صاحبان مشاغل سراسر کشور در خصوص احتمال کلاهبرداری و سودجویی به‌انحای مختلف هشدار داد.

مبارزه با تروریسم در گروی هم‌بستگی ملی