شهرﺩار شیراز هفته آینده معرفی می شوﺩ

ماجرای اسارت 14روزه درکمد دیواری
«خبرجنوب» نوشت: سخنگوی شورای پنجم شهر شیراز گفت: با انتخاب ۵ نامزد اول برای شهرداری شیراز، شهردار این کلانشهر اول هفته آینده معرفی می شود.

ماجرای اسارت 14روزه درکمد دیواری