اعلام نمایش‌های صحنه‌ای راه‌یافته به جشنواره تئاتر فتح خرمشهر

لعنت به امتیاز‌های پایانی که مفت پرید!
هیئت انتخاب بیستمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر، هشت نمایش را به صورت قطعی و سه نمایش را به صورت مشروت برای حضور در بخش صحنه‌ای معرفی کرد.

لعنت به امتیاز‌های پایانی که مفت پرید!