مظنون حادثه بروکسل هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت

لایحه تحریم‌های ایران و روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا به مانع برخورد
ایرنا نوشت: یک مظنون به عملیات انتحاری در ایستگاه قطار مرکزی بروکسل پایتخت بلژیک، هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت.

لایحه تحریم‌های ایران و روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا به مانع برخورد