پاسخ اژه‌ای به سوالی درباره تغییر قضات در پرونده بابک زنجانی و شائبه‌های آن

لاریجانی: ایران در بحث هسته‌ای تصمیم داهیانه گرفت
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا در دادگاه توسط آقای سراج رسیدگی شد و ایشان به بازرسی کل کشور رفت.

لاریجانی: ایران در بحث هسته‌ای تصمیم داهیانه گرفت