رئیسی:چرایکی کاخ‌نشین است یکی کوخ‌نشین/نقد جهانگیری به وعده یارانه‌ای رئیسی/سوالات پی‌درپی میرسلیم

قیمت طلا رشد کرد
ابراهیم رئیسی گفت: آنچه نگران کننده است این است که ضریب جینی نشان می دهد که در سال هایی هدفمند کردن یارانه ها مطرح بوده طبق آمار مرکز آمار این فاصله کمتر شده است و این سنوات اخیر شاهد بیشتر شدن فاصله طبقاتی هستیم.

قیمت طلا رشد کرد